Monday, March 21, 2011


Ini adalah ular gua yang jarang didapati dan untuk pengetahuan ular ini adalah ular yang masih mempunyai bisa dan merupakan habitat yang dilindungi oleh Jabatan Perhilitan.

No comments:

Post a Comment